מדיניות פרטיות

  • אנו לא אוספים מידע אישי על הגולשים, או כל דבר שיגרום לזיהוי אישי של הגולשים באתר.
  • באתרנו קיימים קישורים שונים לחנויות ולאתרים חיצוניים אחרים ויש לציין שGearAdvisor אינו אחראי עליהם.
  • GearAdvisor אינם אחראיים על טיב השירות של החנויות המומלצות באתר.
  • GearAdvisor ואתרי שיווק השותפים שאנחנו עובדים איתם משתמשים בקובצי Cookie או בטכנולוגיות דומות כדי לאחסן מידע על פעילויות באתר, לנתח מגמות, לנהל את האתרים, לעקוב אחר התנועות של המשתמשים סביב האתרים, ולאסוף מידע דמוגרפי על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. קובץ Cookie הוא כמות קטנה של נתונים, אשר לעתים קרובות כולל מזהה ייחודי אנונימי, אשר נשלח לדפדפן שלך ממחשבי האתר מאוחסן על הכונן הקשיח של המחשב.
  • אף אחד מהמוצרים שבאתר לא נמכרים על ידנו. כל המוצרים נמכרים על ידי אתרים/חנויות שאין לנו קשר ישיר אליהם (Amazon,AliExpress …)
  • המידע שיש באתר נלקח מניסיון אישי של בעלי האתר עם המוצר\פריט ומידע שנאסף מפלטפורמות אחרות, אנחנו בשום פנים ואופן לא מחשיבים את עצמנו וכל אדם שתורם מידע לאתר כמקצוענים בתחום. 
  • כל חוות הדעת משמשות כחוות דעת בלבד – הן אינן עובדות.
  • GearAdvisor לא מקבלים שום תמורה כספית או אחרת מחברות או יצרנים שאנחנו ממליצים על מוצריהם. אין לנו שום אינטרס להמליץ על יצרן/חברה אחד/ת על פני יצרן/חברה אחר/ת. זאת אומרת, המלצת המוצרים הינה אובייקטיביות לחלוטין.
  • על ידי שימוש/גלישה באתר GearAdvisor הינך מסכים/ה לכל מה שכתוב בעמוד זה.

תודה והמשך גלישה נעימה!

 

סגירת תפריט